Stacja kontroli

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przeglądów technicznych pojazdów. Przekłada się to na wysoką jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.

Wykonujemy badania techniczne pojazdów wszystkich kategorii.

Zatrudniamy specjalistów, którzy służą swoją wiedzą i pomocą zarówno w sprawach technicznych, jak i interpretacji przepisów prawa związanych z zagadnieniem przeglądów rejestracyjnych. Stacja jest wyposażona w wysokiej klasy urządzenia kontrolne firmy CARTEC.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów prowadzi działalność na podstawie posiadanego zaświadczenia(nr KT.55110-01/05 ) wydanego przez Starostę Poznańskiego potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.

Posiadamy Decyzję Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-P-59/10 potwierdzającą zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez obowiązującą ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.108 z 2005 r., poz. 908, z późn. zm.).

Opłaty za wykonane badania pobierane są zgodnie z tabelą opłat zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r.( Dz. U. 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004r.).

W przypadku zakończenia badania wpisem do dowodu rejestracyjnego pobiera się tzw. opłatę ewidencyjną w wysokości 1,00 zł (rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2007 roku (Dz.U. nr 121 poz. 839).

 
12